Opravy dílů závodních převodovek

Opotřebení dílů závodních převodovek není nic neobvyklého. Problematickým místem jsou unašeče na ozubených kolech a přesuvnících kde je zatížení a rázy při řazení největší. Řešení je jednoduché, výměna za nové díly. Tento způsob je samozřejmě jednoduchý, ale dosti finančně náročný a ne vždy má výrobce, nebo obchodník potřebné dílce skladem a ihned k dodání. 

Máme pro vás řešení které nemá žádná negativa 

  • cena za opravu poškozeného dílu je vždy výrazně nižší než cena dílu nového.
  • dílce lze tímto způsobem opravovat opakovaně a to bez rizika zhoršení jejich funkčnosti, nebo životnosti.
  • opravované dílce mají identické fyzikální i mechanické vlastnosti jako dílce původní. V žádném případě nedochází ke změnám vlastností materiálu dílce původního.
  • životnost opravovaného dílu je identická jako dílu původního ,,nového,,.
  • opravit lze tímto způsobem i poškození ozubení .  Poškození typu povrchové vyštípnutí, nebo vydrolení tvrdé cementované vrstvy dílce.
  • další výhodou jsou velmi krátké dodací termíny oprav v řádů a hodin , nebo dnů.

Tvrdá na otěr odolná cementovaná a tepelně zušlechtěná vrstva je silná v řádů několika desetin milimertů. Pod touto vrstvou se nachází jádro materiálu dílce které má sice vysokou pevnost a odolnost, ale odolnost z pohledu otěruvzdornosti je nedostatečná. Jakmile dojde k poškození horní povrchové zušlechtěné vrstvy dochází k rychlému úbytku materiálu na nejvíce namáhaných částech a plochách. Díky tomuto poškození je řazení  pomalejší, nepřesné a v poslední fázi poškození již zařazené rychlostní stupně nedrží a dochází při zatížení, nebo naopak odlehčení k samovolnému vyřazení rychlosti. Čím je poškození větší, tím je funkce řazení a přenosu síly horší. Nezbývá než díl vyměnit, nebo díky našim zkušenostem a technologickým možnostem opravit.

Oprava dílců je prováděna dle velikosti a množství poškození  buď laserovým mikronavařováním, nebo navařováním pulsním. Oba tyto způsoby jsou v přesném strojírenství používány v těch nejnáročnějších případech oprav, nebo úprav dílců a nástrojů. V těchto případech jsou kladeny ty nejvyšší nároky  na kvalitu, homogenitu, tak mechanické vlastnosti sváru. Pro opravy jsou používány speciální samokalitelné přídavné materiály které zajistí identické vlastnosti originálního původního materiálu. Oba tyto způsoby navařování jsou popisovány jako studené. Nedochází k žádným deformacím a změnám vlastností okolního materiálu. Díky těmto technologickým možnostem není nutné poškozené dílce vyhodit, ale za velmi zajímavých podmínek opravit do původního bezvadného stavu.

Není důvod pochybovat nad kvalitou, vše je vyzkoušeno v těch nejnáročnějších podmínkách.

Kontaktujte nás

david@2ds.cz , +420 604 246 291 , nebo nastrojarna@2ds.cz  420 732 281 975

, nebo kontaktní poptávkový formulář kde je možné vložit i obrázky poškozených dílců.