Koncem března proběhlo úspěšné testování na AMD v Brně a neúspěšné účinkování ns prvním závodě MČR vinou poruchy vozu .

03.04.2017